Explanada do camposanto novo

As Pontes de Garc?a Rodr?guez, La Coru?a – Description: Sitio que rebosa paz e tranquilidade, perfecto para ir de vivo porque de morto non presta tanto. Intimidade alta, salva que haxa enterro ou sexa o d?a de difuntos.

Explanada do camposanto novo

Sitio que rebosa paz e tranquilidade, perfecto para ir de vivo porque de morto non presta tanto. Intimidade alta, salva que haxa enterro ou sexa o d?a de difuntos. –> As Pontes de Garc?a Rodr?guez, La Coru?a